Rita Ora’s Exclusive Meet & Greet At Freaky Tiki’s [PHOTOS] was originally published on radionowindy.com

1. Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS rita ora meet & greet photos

2. Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS rita ora meet & greet photos

3. Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS rita ora meet & greet photos

4. Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS rita ora meet & greet photos

5. Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS rita ora meet & greet photos

6. Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS rita ora meet & greet photos

7. Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS rita ora meet & greet photos

8. Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS

Rita Ora Meet & Greet PHOTOS rita ora meet & greet photos

×